Tối ưu hệ thống công nghệ thông tin (CNTT)

Tối ưu hệ thống công nghệ thông tin (CNTT)


Tối ưu cho một hệ thống CNTT là một phần rất quan trọng và đang là xu hướng tất yếu cho một tổ chức, doanh nghiệp ngày nay. Thông thường, chúng ta phải cố gắng điều khiển, hiệu chỉnh và thiết lập các thông số kỹ thuật hoặc là phải nâng cấp/ bổ sung từ hạ tầng mạng đến các máy chủ, phần mềm ứng dụng, … (Network, Bandwidth, RAM/ CPU, SATA/SAS/SSD, OS/ Web/ DB/ Cache/, App(s), …) cho hệ thống mà chúng ta đang sử dụng.

Có thể xem việc tối ưu hệ thống CNTT, bao gồm từ hạ tầng mạng, máy chủ đến hệ thống phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu, … bằng cách nâng cấp thêm băng thông, bổ sung các thiết bị cân bằng tải, tăng cường hệ thống tăng tốc (Cache), bổ sung thêm máy chủ hay hiệu chỉnh và thiết lập các thông số kỹ thuật, … nhằm giúp cải thiện về hiệu suất (Performance), khả năng chịu tải cao và đáp ứng số lượng truy cập đồng thời lớn.

  

 

Và chúng ta có thể tập trung giải quyết các vấn đề như đã nêu trên để tối ưu cho một hệ thống CNTT, có thể bao gồm các thành phần sau:

1. Hệ thống các trang thiết bị mạng (Router/ Switch)

2. Hệ thống cân bằng tải (Load Balancing)

3. Hệ thống tăng tốc (Cache)

4. Hệ thống máy chủ (IBM/ Dell/ HP/ Khác)

5. Hệ điều hành (Windows, Unix/ Linux Server)

6. Web Server (IIS/ Apache/ Ngnix/ Tomcat/ Khác)

7. DB Server (MS SQL/ MySQL/ MariaDB/ PostgreSQL/ Oracle/ MongDB/ Khác)

8. Khác

Như đã trình bày bên trên, bài toán tối ưu có thể bao gồm từ mức mạng, phần cứng đến mức ứng dụng: chọn lựa máy chủ, môi trường kết nối Internet, hệ CSDL, Web server, kỹ thuật cân bằng tải, tập trung hay phân tán, … Bên cạnh đó là các hiệu chỉnh, thiết lập những tham số cho các mức này là rất quan trọng và phải đồng bộ thì bài toán  tối ưu mới được đáp ứng.

Nguồn: HDN & HNN