Hệ thống App-Shipping!

Hệ thống App-Shipping!


Vui lòng bấm vào đây để download tài liệu

Phần mềm Ứng dụng App-Shipping được xây dựng với mục đích đơn giản hóa quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm giao đến điểm nhận.

App-Shipping cung cấp công cụ, tiện ích hỗ trợ quản lý đơn hàng vận chuyển một cách thuận tiện mang lại hiệu suất và hiệu quả cho doanh nghiệp.

Xin vui lòng xem bài viết tại đây!