Giải pháp nền tảng ứng dụng quản lý, điều hành Văn phòng Công chứng

Giải pháp nền tảng ứng dụng quản lý, điều hành Văn phòng Công chứng


Giới thiệu

Hỗ trợ các quy trình tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng, quy trình công chứng, quy trình trả hồ sơ, đành giá và giám sát tiến độ thực hiện.
 

Mô tả

Lợi ích mang lại:

  • Lãnh đạo giám sát được tình hình hoạt động của VPCC để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hiệu suất công việc;
  • Công cụ phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng đến việc hỗ trợ công chứng viên thực hiện công việc nhanh chóng hơn, đơn giản hơn, hiệu quả hơn.

Mô hình