Hệ sinh thái Dân cư

Hệ sinh thái Dân cư


HỆ SINH THÁI CƯ DÂN CES (Citizen Ecosystem Solution)

  • CES LÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI giữa Cư dân, Ban quản lý và các Dịch vụ tiện ích, thông minh và hiệu quả hơn.

  • CES LÀ CÔNG CỤ VÀ TIỆN ÍCH TRAO ĐỔI, liên thông và tích hợp với những hệ thống khác nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ một cách tiện lợi chỉ trên một ứng dụng. Đáp ứng trải nghiệm kết nối số trọn vẹn tức thời cho Cư dân và các đối tác cung cấp dịch vụ khác.

  • CES HỖ TRỢ NHÀ QUẢN LÝ có cái nhìn tổng thể về toàn bộ hoạt động của khu cư dân/ tòa nhà chung cư, thu thập, tổng hợp, theo dõi thống kê và xử lý báo cáo theo thời gian thực.

  • CES HOẠT ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN (Cloud/ MobileApp/ BigData/ AI) tạo trải nghiệm gắn kết cho Cư dân, sự văn minh, thuận tiện được số hoá cho cuộc sống thường nhật và mang lại nhiều tính năng tiện ích hỗ trợ Ban quản lý (BQL) chung cư.